Hur fungerar frånluftsvärme?

Vi väljer här att beskriva en frånluftsvärmepump. Principen är dock densamma oavsett typ av värmepump.

Varm inomhusluft sugs från våtutrymmen till pumpen. Ny friskluft tas in genom vanliga fönsterventiler eller väggventiler. Den varma luften passerar förångaren. Genom förångaren strömmar ett nedkylt köldmedium. Köldmediet värms upp av den varma inomhusluften och förångas till gas samtidigt som luften kyls ned. Den nedkylda inomhusluften blåses ut genom husväggen som en restprodukt.

Det förgasade köldmediet leds till en kompressor där trycket på gasen höjs. I och med att trycket höjs stiger också temperaturen på gasen från c:a +10 grader till c:a 80 grader.

I detta högtrycksområde leds kallt vatten in i kondensorn. Detta kalla vatten värms upp av den heta gasen som då kondenseras till vätska. Det uppvärmda vattnet passerar ut för uppvärmning av hus och varmvatten.

När köldmediet lämnat av sin värme till vattnet, passerar det en ventil där tryck och temperatur sjunker kraftigt. Det kalla och huvudsakligen flytande köldmediet går sedan åter till förångaren.

När passar frånluftsvärme?

Grundförutsättningar: Huset skall ha ventilationskanaler från alla våtrum plus kök. Huset skall vara försett med fönster/väggventiler för friskluftsintag. Alternativt kan man ta in luft genom ett kanalsystem, sk tilluft. Huset bör ha vattenburet värmesystem. Radiatorer eller golvvärme spelar ingen roll. Köksfläkt skall gå i separat kanal. En fördel med frånluftsvärmepump är att man som energikälla utnyttjar inomhusluften som alltid är varm. Energiinnehållet i denna är avsevärt högre än kall utomhusluft. En annan fördel är att man får husets ventilation på köpet. Inomhusluften blir behaglig och ingen separat ventilationsfläkt behövs.

Frånluftsvärme i villan

Frisk uteluft tas in i huset. Luften cirkulerar i huset till rum med frånluftsdon. Använd rumsluft ventileras bort genom kanalsystemet. Köksfläkten har eget avluftsutsläpp. Den varma rumsluften leds till värmepumpen. Värmepumpen försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen har då sänkts och värmepumpen har tagit vara på energin i rumsluften.

Test av frånluftsvärmepumpar 2017

År 2012 gjorde energimyndigheten en test av högeffektiva frånluftsvärmepumpar. Sedan denna gjordes har alla produktmodeller utvecklats. Testen kan därmed sägas vara till intet förpliktigande och egentligen helt meningslös att referera till.

Eftersom ingen liknande test genomförts sedan dess kommer här ett försök att jämföra produkterna genom en pappersstudie. I denna test undersöks såväl energieffektivitet, som övriga viktiga funktioner/ parametrar. Sammanfattning:

ComfortZone dominerar testen inom alla testade områden.

  • Bästa energibesparing uppnås med ComfortZone EX50 och IVT 860.
  • Flest extra energibesparande funktioner erhålls med ComfortZone.
  • I särklass bästa ventilationskapacitet finns hos ComfortZone.
  • Ljuddata är jämförbara mellan produkterna.
  • Onlinefunktion med wifi finns endast hos ComfortZone.
  • ComfortZone klarar ett större spann av husstorlekar än övriga.
IVT 840 IVT 860 NIBE F730 NIBE F750 CZ EX35 CZ EX50 CZ EX65
Max/min ventilationsmängd (l/s) vid 150 Pa 55 / 28 94 / 28 70 / 30 70 / 31 45 / 22 75 / 42 94 / 63 (120)
Lämpliga husstorlekar(m2) 80 - 157 80 - 220 85 - 200 85 - 200 60 - 120 120 - 180 180 - 260
Option ökad ventilationsmängd möjlig Ja, med kraftfläkt
Storlek luftstos(mm) 125 160 125 125 125 125 / 160 160
Online funktion via WiFi Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja
Onlinefunktion via Ethernet/smartphone Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Ljudnivå vid maxfrekvens(dB) 48 53 53 53 44 47 53
Fläktstyrning i energisparsyfte Ja Ja Ja Ja Ja
Sollcellsstyrning, standardmässig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Smart solcellsoptimeirng för lågintensiv sol Ja Ja Ja
Schemalagd fläktreduceringsfunktion Ja Ja Ja Ja Ja
EU-klassning av värmepump A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
EU-klassning av varmvattenmängd L L L L L L L

Energiberäkning av ett hus i Uppsala

Testet har gjorts med beräkningsprogrammet TMF version 6.1. TMF är ett godkänt och i Sverige ofta använt beräkningsprogram för energiberäkningar. Följande produkter jämförs ComfortZone EX50, IVT 860 och NIBE 750.

Följande indata har användts
Atemp(Uppvärmd boarea, ej garage) 174 m2
Garage 0 m2
Aom(Totalt omslutande area) 483 m2
A bottenplatta 86,4 m2
Um(medel-u-värde hus) 0,215
Yta som värms med golvvärme 75,2 m2
Spisfläkt, luftflöde 80 l/s
Elektriska handdukstorkar 0
Elgolvvärme 0
Resultat Comfortzone EX50 Nibe 750 IVT 860
Energiförbrukning kWh /m2 år 44 45 44
Energiförbrukn/år(kWh) 7653 7822 7653
Tankförluster/år(kWh) 245 332 245
Dim effekt för uppvärmn (kW) 4,60 4,83 4,60
Spisfläkt, luftflöde C C C

Varför Comfortzone?

En effektiv lösning med enbart frånluft som värmekälla

ComfortZone har utvecklat en lösning med krav på lång livslängd och säker drift. Enbart genom frånluft som värmekälla, gör vi det möjligt att steglöst komma upp i en effekt på 3,5 kW, 5kW alternativt 6,5 kW.

Image Description

01. Utvecklad med Passion

Hög verkningsgrad, tyst gång, snygg design och låg värmekostnad är det våra pumpar är kända för.

02. Modern i alla stycken

Våra designprisvinnande frånluftsvärmepumpar är byggda på moderna komponenter. Vi var först med att addera en elektronisk expansionsventil. Det moderna gränssnittet och fjärrstyrningen via vår app skapar en användarvänlighet marknaden eftersöker.

03. Designad för effektivitet

Luftflödet analyserat med avseende på turbulens ger optimalt energiuttag. Varmvättenmängden ökad med ny tankkonstruktion. Den senaste kompressortekniken har använts vilket säkerställer en hög energibesparing.

04. Designad för tyst gång

Kompressorn, det högeffektiva ljudhuvet ger en effektiv vibrationsdämpning. Oväntade ljudeffekter dämpas dessutom enkelt från displayen.

05. Designad för enkelhet

Det är lätt att ansluta rör till våra pumpar. Det finns även gott om utrymme i dem, vilket gör att komponenterna är lättåtkomliga och därmed servicevänliga.

06. Byggd på erfarenhet

ComfortZone har funnits sedan 2003 och var den första frånluftsvärmepumpen av s.k. kondenserande typ som kyler ned avluften till -15 grader. All vår samlade erfarenhet om vad som kan göras
 ännu bättre har koncentrerats i denna nya produktserie. Vi bygger en maskin med målet att redan idag klara framtidens ännu tuffare energibesparingskrav.

07. Byggd för hela världen

Kan köras på både tre-fas och en-fas samt olika nätspänningar. Inbyggt program för värmning av golvplatta enligt myndighets krav i vissa länder. Effektsnål fläkt som uppfyller vissa länders krav. Uppfyller svenska krav på energieffektivitet utan motstycke.

08. Köptrygghet

Det är den robusta och driftsäkra konstruktionen som ger den långa livslängden. Trygghetsförsäkring på 6 år ingår i priset och kan förlängas (gäller Sverige).

Hitta återförsäljare