från 2022 måste installerad värmepump registreras

Jonas Åhman · 28 december 2021

Nu inför vi en registrering av nyinstallerade Comfortzone värmepumpar för att erbjuda 18 års trygghet till den privata slutkonsumenten. På värmepumpen sitter en QR kod som lätt kan skannas med mobiltelefonen. om man föredrar att göra detta på en dator så finns länkar till registreringssidan på vår hemsida www.comfortzone.se. 

Registreringen innebär att garantin på din värmepump startar med 6 år och sedan finns möjlighet att teckna en försäkring med vår sförsäkringspartner Arctic upp till år 18, detta innebär 18 års trygghet för den som väljer Comfortzone som värmekälla i sitt hem.

Registeringen ska göras av installatören men även användaren av värmepumpen kan registrera sin värmepump.

Fler nyheter från Comfortzone

Designpris till Comfortzone

Designpris till Comfortzone

1 februari 2019

Design S är Sveriges bredaste nationella designutmärkelse – alla designdiscipliner är välkomna att delta. Utmärkelsen delas ut vartannat år av Svensk Form. D...

Läs mer