Vad betyder larmkoderna på min värmepump?

Svar:

Koden talar om att något har förändrats och behöver nödvändigtvis inte vara ett värmepumps larm. Det kan även bero på till exempel värmesystemet.

Vad är skillnaden mellan bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärme, luft/luftvärme och frånluft?