Informationsmaterial

Här finner ni alla manualer i PDF format för ComfortZones frånluftsvärmepumpar.

Teknisk data

Teknisk data RX35/RX35L RX50/RX50L RX65/RX65L
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 3,2/0,8* 4,8/ 1,2* tbd *
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 3,2/1,1* 4,8 /1.6 * tbd *
Elpatron, effekt kW 6,0 6,0 6,0/9,0**
Köldmedium R32 kg 1250 1250 1250
Luftflöde m3/h 100-160 150-230 220-330
Flöde cirkulationspump(20 kPa) m3/h 0,5-2,0 0,6-2,0 0,8-2,0
Varmvattentemperatur (ställbart) C 50-60 50-60 50-60
Varmvattenkapacitet l/h 280 300 320/350**
Spänning V 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N)
Alternativ spänning V 230 (3-fas) 230 (3-fas) 230 (3-fas)
Säkring 400V A 16** 16** 23/35**
Säkring 230V A 25 25 25/35**
Höjd mm 2100/1600 2100/1600 2100/1600
Bredd mm 600 600 600
Djup mm 640 640 640
Vikt kg 210/150 210/150 210/150
Ljudeffektnivå Lwa** dBA 44,2 43,1 53,4

* Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

** Alternativt 6,0 eller 9,0 kW. Patronstorlek kan ställas enl gällande BBR-regler vid installation.

*** Avser kompressors maxvarvtal

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar upp till 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.