Informationsmaterial

Här finner ni alla manualer i PDF format för ComfortZones frånluftsvärmepumpar.

Teknisk data

Teknisk data EX35/EX35L EX50/EX50L EX65/EX65L
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 3,2/0,8* 4,8/ 1,2* tbd *
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 3,2/1,1* 4,8 /1.6 * tbd *
Elpatron, effekt kW 6,0 6,0 6,0/9,0**
Köldmedium R410a kg 1250 1250 1250
Luftflöde m3/h 100-160 150-230 220-330
Flöde cirkulationspump(20 kPa) m3/h 0,5-2,0 0,6-2,0 0,8-2,0
Varmvattentemperatur (ställbart) C 50-60 50-60 50-60
Varmvattenkapacitet l/h 280 300 320/350**
Spänning V 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N)
Alternativ spänning V 230 (3-fas) 230 (3-fas) 230 (3-fas)
Säkring 400V A 16** 16** 23/35**
Säkring 230V A 25 25 25/35**
Höjd mm 2100/1600 2100/1600 2100/1600
Bredd mm 600 600 600
Djup mm 640 640 640
Vikt kg 210/150 210/150 210/150
Ljudeffektnivå Lwa** dBA 44,2 43,1 53,4

* Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

** Alternativt 6,0 eller 9,0 kW. Patronstorlek kan ställas enl gällande BBR-regler vid installation.

*** Avser kompressors maxvarvtal

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar upp till 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.

Förångning

Temperaturen på utgående luft beror på många parametrar, luftflöde, rumstemperatur, luftfuktighet m.fl. Som exempel kan vi ta ett luftflöde 220 m3/timme med standardvärden för rumsluft som är temperatur 20 C och fuktighet 37%RH.

En typisk frånluftvärmepump på marknaden kyler då ned luften till ca 5 C, dvs med 15 grader. Effekten från luften blir ca 1,2 kW enl kurvan och värmeeffekten ca 1,8 kW.

Med CE50 kan vi i stället kyla ned luften till –10 till –15 C, dvs med 30-35 grader. Enbart avkylningen av luften ger då drygt dubbla effekten (grön kurva). Till detta kommer värmeenergin från fuktutfällning (svart kurva.)

Den totala effekten från luften ökar snabbare med sjunkande temperatur (blå kurva) och och ger en dramatiskt ökad uteffekt (röd kurva).

Varvtalsstyrning

CE50 har en varvtalsstyrd kompressor som följer det verkliga värmebehovet. Då den maximala effekten inte behövs, vilket är merparten av driftstiden, sänks kompressorns kapacitet till det verkliga behovet.

Vi får då både högre förångningstemperatur och lägre framledningstemperatur, vilka båda förbättrar kompressorns effektivitet. Resultatet ser ut som i figur. Genom att tillåta en något lägre C.O.P vid högsta effekt, samtidigt som vi oftast kör med reducerad effekt, får vi mycket hög maxeffekt samtidigt som vi får bra genomsnittlig C.O.P.

Besparing

ComfortZone EX35/EX50/EX65 installeras som en vanlig frånluftsvärmepump – men har mycket högre kapacitet och en energibesparing i särklass.

Diagramet visar jämförelse av energibehov mellan elpanna, FVP = Standard frånluftsvärmepump och genomsnittlig bergvärmepump med effekt på 10 kW se råd rön test 2006.

Effektberäkningar

Effekt luftavkylning
Villkor enligt Europastandard EN255:
Luften har följande storheter:
Temperatur=20 °C
Fuktighetskvot=37%RH (12 °C våt temperatur)
Flöde=220 m3/h= 0,0611 m3/s
Följande värden tas ur tabell:
Luftens densitet =1, 29 kg/m3
Luftens värmekapacitivitet=1, 00 kJ/kg ·KEffekt från luftavkylning
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·DT [K]Effekt luftavkylning vanlig frånluftsvärmepump
Luften kyls ned från 20 °C till 5 °C vilket ger summa effekt av 1, 2 kW uppnås.
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·15 [K]= 1, 2 [kJ/s= kW]Effekt luftavkylning CE50
Luften kyls ned från 20 °C till -15 °C vilket ger summa effekt av 2, 7 kW uppnås.
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·35[K]=2, 7 [kJ/s= kW]Effekt fuktutfällning
Luften har följande storheter:
Temperatur=20 °C
Fuktighetskvot=37 %RH (12 °C våt temperatur)
Flöde=220 m3/h= 0,0611 m3/s
Följande värden tas ur tabell:
Vid 20 °C innehåller 1 m3 fuktighetsmättad luft 17,34 [g/m3] vatten(-ånga)
Vid 5 °C innehåller 1 m3 fuktighetsmättad luft 6,76 [g/m3] vatten(-ånga)
Vid -15 °C innehåller 1 m3 fuktighetsmättad luft 1, 38 [g/m3] vatten(-ånga)
Ångbildningsvärme för vatten=2260[kJ/kg]
Fuktinnehåll vid 20 °C , 37 % RH ger =17,34[g/m3]·0,37=6,42[g/m3]=0,00642[kg/ m3]
Fuktinnehåll vid 5 °C , 100 % RH ger =6,76[g/m3] =0,00676[kg/ m3]
Fuktinnehåll vid -15 °C , 100 % RH ger =1,38[g/m3]= 0,00138 [kg/ m3]

Effekt från fuktutfällningen vanlig frånluftsvärmepump
P =0,0611[m3/s]·( 0,00642 [kg/ m3]- 0,00676 [kg/ m3] )· 2260[kJ/kg] =-0,05 [kJ/s =kW]; Detta värde är negativt och sålunda erhålles ingen effekt från fuktutfällning. Tillskottet sätts till lika med noll.Effekt från fuktutfällningen CE50
P =0,0611[m3/s]·( 0,00642 [kg/ m3]- 0,00138 [kg/ m3] )· 2260[kJ/kg] =0,696 [kJ/s =kW]Total värmeeffekt
Sålunda erhåller vanlig frånluftsvärmepump följande totala värmeeffekt:
Luftavkylning ger: 1,2 kW
Fuktutfällning ger; 0 kW
El energi är: 0,6 kW
Totalsumman för värmeeffekt blir då 1,8 kW.Sålunda erhåller CE50 följande totala värmeeffekt:
Luftavkylning ger: 2,7 kW
Fuktutfällning ger; 0.7 kW
El energi är: 1,7 kW
Totalsumman för värmeeffekt blir 5,1 kW.Kommentar
Detta beräkningsexempel är principiellt enligt norm. I det verkliga fallet är rumstemperaturen ofta högre än 20 grader och frånluftstemperaturen som tas vid taket ytterligare något högre.