Hur fungerar frånluftsvärme?

Undrar du hur frånluftsvärme egentligen fungerar? Då föreslår vi att du läser denna lilla guide, så får du svaren. Vi är nämligen ganska insatta i det här med värmepumpar.

Frånluftsvärme Förångarprincipen
Frånluftsvärmepump Kondensor

Vi väljer här att beskriva en frånluftsvärmepump. Principen är dock densamma oavsett typ av värmepump.

Varm inomhusluft sugs från våtutrymmen till pumpen. Ny friskluft tas in genom vanliga fönsterventiler eller väggventiler. Den varma luften passerar förångaren. Genom förångaren strömmar ett nedkylt köldmedium. Köldmediet värms upp av den varma inomhusluften och förångas till gas samtidigt som luften kyls ned. Den nedkylda inomhusluften blåses ut genom husväggen som en restprodukt.

Det förgasade köldmediet leds till en kompressor där trycket på gasen höjs. I och med att trycket höjs, stiger också temperaturen på gasen från cirka +10 grader till cirka 80 grader.

I detta högtrycksområde leds kallt vatten in i kondensorn. Detta kalla vatten värms upp av den heta gasen som då kondenseras till vätska. Det uppvärmda vattnet passerar ut för uppvärmning av hus och varmvatten.

När köldmediet lämnat av sin värme till vattnet, passerar det en ventil där tryck och temperatur sjunker kraftigt. Det kalla och huvudsakligen flytande köldmediet går sedan åter till förångaren.

När passar frånluftsvärme?

Grundförutsättningar:

  • Huset ska ha ventilationskanaler från alla våtrum plus kök
  • Huset skall vara försett med fönster/väggventiler för friskluftsintag. Alternativt kan man ta in luft genom ett kanalsystem, så kallad tilluft
  • Huset bör ha vattenburet värmesystem. Radiatorer eller golvvärme spelar ingen roll
  • Köksfläkt ska gå i separat kanal

En fördel med frånluftsvärmepump är att man som energikälla utnyttjar inomhusluften, som alltid är varm. Energiinnehållet i denna är avsevärt högre än kall utomhusluft.En annan fördel är att man får husets ventilation på köpet. Inomhusluften blir behaglig och ingen separat ventilationsfläkt behövs.

Frånluftsvärme i villan

Frisk uteluft tas in i huset. Luften cirkulerar i husets rum med frånluftsdon. Använd rumsluft ventileras bort genom kanalsystemet (köksfläkten har eget avluftsutsläpp). Den varma rumsluften leds till värmepumpen, som i sin tur försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen har då sänkts och värmepumpen har tagit vara på energin i rumsluften.

frånluftsvärmepump Comfortzone Villa

Komfortkyla i villan

ComfortZone har som första tillverkare av frånluftsvärmepumpar nu tagit fram en ny typ av värmepump som även ger huset komfortkyla vid behov; ComfortZone Cooling!

Värmepumpen RX-C ger i normal drift huset värme, men i Cooling-läge tas kylan istället omhand och omvandlas för att ge huset vad vi kallar komfortkyla. För att få ut denna komfortkyla krävs – till skillnad från vid uppvärmning – att ett tilluftaggregat kopplas till värmepumpen, kallat T15.

Med komfortkyla kan inkommande temperatur i rummen justeras till lämplig nivå och även vid behov kyla ner husets golvslingor, allt medan värmepumpen fortsätter producera varmvatten till dusch och tappvatten. Helt enkelt en ”två-i-ett lösning” i en och samma värmepump!

ComfortZone Cooling finns i utförande RX-C35 och RX-C50 och beställs via våra återförsäljare.

Komfortkyla Frånluftsvärmepump Comfortzone
Varför Comfortzone?

En effektiv lösning med enbart frånluft som värmekälla

ComfortZone har utvecklat en lösning med krav på lång livslängd och säker drift. Enbart genom frånluft som värmekälla, gör vi det möjligt att steglöst komma upp i en effekt på 3,5 kW, 5kW alternativt 6,5 kW.

Frånluftsvärmepump Comfortzone
01. Utvecklad med Passion

Hög verkningsgrad, tyst gång, snygg design och låg värmekostnad är det våra pumpar är kända för.

02. Modern i alla stycken

Våra designprisvinnande frånluftsvärmepumpar är byggda på moderna komponenter. Vi var först med att addera en elektronisk expansionsventil. Det moderna gränssnittet och fjärrstyrningen via vår app skapar en användarvänlighet marknaden eftersöker.

03. Designad för effektivitet

Luftflödet analyserat med avseende på turbulens ger optimalt energiuttag. Varmvättenmängden ökad med ny tankkonstruktion. Den senaste kompressortekniken har använts vilket säkerställer en hög energibesparing.

04. Designad för tyst gång

Kompressorn, det högeffektiva ljudhuvet ger en effektiv vibrationsdämpning. Oväntade ljudeffekter dämpas dessutom enkelt från displayen.

05. Designad för enkelhet

Det är lätt att ansluta rör till våra pumpar. Det finns även gott om utrymme i dem, vilket gör att komponenterna är lättåtkomliga och därmed servicevänliga.

06. Byggd på erfarenhet

ComfortZone har funnits sedan 2003 och var den första frånluftsvärmepumpen av s.k. kondenserande typ som kyler ned avluften till -15 grader. All vår samlade erfarenhet om vad som kan göras
 ännu bättre har koncentrerats i denna nya produktserie. Vi bygger en maskin med målet att redan idag klara framtidens ännu tuffare energibesparingskrav.

07. Byggd för hela världen

Kan köras på både tre-fas och en-fas samt olika nätspänningar. Inbyggt program för värmning av golvplatta enligt myndighets krav i vissa länder. Effektsnål fläkt som uppfyller vissa länders krav. Uppfyller svenska krav på energieffektivitet utan motstycke.

08. Köptrygghet

Det är den robusta och driftsäkra konstruktionen som ger den långa livslängden. Trygghetsförsäkring på 6 år ingår i priset och kan förlängas (gäller Sverige).

Hitta återförsäljare