Frågor & Svar

Här får du svar på några av våra vanligaste frågor.

Tack vare frånluftsvärmepumpens teknik ökar omsättningen av inomhusluften. Frisk utomhusluft tas antingen in direkt eller via en tilluftvärmare som skickar filtrerad förvärmd luft in i huset. Dokumentet visar hälsomässiga fördelar med ventilation och är en litteratursammanställning av redan utförda undersökningar
Det räcker i många moderna hus vi har valt att sätta in en 6kW för minsta tillskottseffekt vilket täcker behovet för 9 av 10 hus.
Kall luft kommer in i alla fastigheter som har normenlig ventilation enligt Boverket. Våra produkter kräver inte mer tilluft än någon annan ventilationslösning. Den kalla luften påverkar alltså inte funktionen eller energibesparingen, värmepumpen kommer fortfarande att kunna ge 5-6,5 kW.
Vår frånluftsvärmepump har blivit godkänd i olika län som del i olika förslag av åtgärder för radonsanering av specifika hus med sina radonproblem. Boverket beviljar bidrag till olika typer radonsanering som inkluderar inköp av utrustningar samt arbete. Boverket skriver i sin broschyr ”Åtgärder mot Radon” att mekanisk till- och från-luft är lämpliga åtgärder. Ökad luftomsättning ger minskad radonhalt i hus. Boverket godkänner inte någon enskild utrustning utan man godkänner förslagen i sitt sammanhang. Detta är orsaken till att ingen utrustning som är godkänd står på Boverkets hemsida trots att många frånluftsystem redan är godkända för radonsanering. OBS! Frånluftsvärmepumpen kan dessutom användas för sanering av markradon. Vi har beskrivit bidragsmöjligheten på vår hemsida p.g.a. att en del av våra kunder har ansökt om bidrag och fått det beviljat.
Pumpen kan placeras i valfritt frostfritt utrymme som helst duger, men rör och frånluftskanal måste isoleras. Vid ökat avstånd höjs dessutom effektförluster och installationskostnader.
Normalt placerar man den i ett hörn av tvättstugan, groventré eller f.d. pannrum.
Ja, genom att kyla ned luften ytterligare 15-20 grader, så erhålls 6,5 kW via luftens avkylning och av fukt som fälls ut. Vår produkt RX50 har funnits på marknaden sedan 2013 och nöjda kunder kan intyga att de får ut 5 kW, med energivinster enligt våra beräkningar.
Vi har en avfrostningsautomatik som känner av tryckökningen över förångaren. Då det blir för mycket is så stannar kompressorn några minuter och isen smälter med hjälp av den varma inomhusluften som passerar.
Den kompressor vi använder är av scrolltyp och är dimensionerad för att hålla minst två cykler med start/stopp per timme, alltså betydligt tätare än vi utnyttjar. I jämförelse med en bergvärmepump sker start/stopp mer sällan. Andra frånluftsvärmepumpar har längre driftscykler men har kompressorer med kortare livslängd av rotations- eller kolv-typ istället för vår scrollkompressor.
Då luften som blåses ut ur huset oftast är kallare än den som kommer in via friskluftsventilerna blir det ett nettotillskott av energi till huset. Det finns också en hel del spillvärme i hus: Från människor, hushållsmaskiner, datorer, solinstrålning etc. Det kan bli flera kW tillsammans. Dessutom tillför vi en del el för att driva värmepumpen, 0,6-1,7 kW.