För beställning av reservdelar och tillbehör till Comfortzone värmepumpar

För privatpersoner

Privatpersoner som vill beställa reservdelar eller tillbehör till sin Comfortzone ska vända sig till sin återförsäljare eller någon av Comfortzone servicepartners. De hittar du här.

Comfortzone återförsäljare och servicepartners kan alltid beställa hem det som behövs till värmepumpen om inte delen finns på deras eget lager.

Det går också att beställa online från JS energi.

Comfortzone AB har enbart försäljning av reservdelar till Företag/avtalskunder.

Till JS Energis hemsida

För företagskunder

Du som företagskund med konto hos ComfortZone kan skicka in beställning på reservdelar eller tillbehör, alternativt göra förfrågningar på våra produkter enligt nedan formulär.

OBS! Från 1 oktober 2019 gäller att samtliga beställningar av ComfortZone Online görs via JS Energi – detta gäller företagskund som privatkund! (Följ länk ovan).