Tekniska data

EX35/35LEX50/50LEX65/65L Kapacitetsdata
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°CkW3,2/0,8*4,8/ 1,2*tbd *TMF-data
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°CkW3,2/1,1 *4,8 /1.6 *tbd *VIPEnergy-data EX35+EX50+EX65
Elpatron, effektkW6,06,06,0/9,0 **Energideklaration ComfortZone EX m bilder
Köldmedium R410akg1,2501,2501,250
Luftflödem3/h100-160150-230220-330
Flöde cirkulationspump(20 kPa)m3/h0,5-2,00,6-2,00,8-2,0
Varmvattentemperatur (ställbart)C50-6050-6050-60
Varmvattenkapacitetl/h280300320/350 **
SpänningV400 (3-fas+N)400 (3-fas+N)400 (3-fas+N)
Alternativ spänningV230 (3-fas)230 (3-fas)230 (3-fas)
Säkring 400VA16**16 **16/20 **
Säkring 230VA252525/35**
Höjdmm2100/16002100/16002100/1600
Breddmm600600600
Djupmm640640640
Viktkg210/150210/150210/150
Ljudeffektnivå Lwa***dBA44,243,153,4


* Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

** Alternativt 6,0 eller 9,0 kW. Patronstorlek kan ställas enl gällande BBR-regler vid installation.

*** Avser kompressors maxvarvtal

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar upp till 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.