Frånluftsvärmepump EX35

Frånluftsvärmepump som ger upp till 3,5 kW.
Passar hus mellan 60-120 kvm boarea.

Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°CkW3,4/0,8*
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°CkW3,5/1,1*
Elpatron, effektkW6,0**
Köldmedium R410akg1.250
Luftflödem3/h100-160
Flöde cirkulationspump (20 kPa)m3/h1,6
Varmvattentemperatur (ställbart)C50-60
Vattenvolym accumulatortankl210
Varmvattenkapacitetl/h260 l/h
SpänningV400 (3-fas+N)
Alternativ spänningV 230 (3-fas+N)
SäkringA16
Höjdmm2 100
Breddmm600
Djupmm650
Viktkg210
TemperaturgivareUte+inne Ute eller inne* Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

** Levereras med 6 kW elpatron. Patronen är ställbar för att, vid installationstillfället, kunna anpassas mot svenska byggregler för nybyggda hus.

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brinepumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.

Frånluftsvärmepump EX35