Installation

• Standard-mått: Golv 60x62 cm, Höjd 210 cm
• Röranslutningar 22 mm: Cirkulationsvatten, Kall- och varmvatten.
• Ventilationsanslutningar 160 eller 125 mm: Frånluft och avluft.
• Elanslutning.
• Fyll på systemet och avlufta.
• Ställ in fläktstyrkan.
• Klart