Besparing

ComfortZone EX35/EX50/EX65 installeras som en vanlig frånluftsvärmepump – men har mycket högre kapacitet och en energibesparing i särklass.

Ovanstående diagram visar jämförelse av energibehov mellan elpanna, FVP = Standard frånluftsvärmepump och genomsnittlig bergvärmepump med effekt på 10 kW se råd rön test 2006.