Beskrivning

ComfortZone har utvecklat en världsunik lösning med krav på lång livslängd och säker drift. Enbart genom frånluft som värmekälla, gör vi det möjligt att steglöst komma upp i en effekt på 3,5 kW, 5kW alternativt 6,5 kW. ComfortZone’s värmepumpar passar till både små hus och stora villor. Nu har vi även utvecklat frånluftsvärmepumpar för hus som skall klara de nya BBR-reglerna för nybyggnation. Vår fördel gentemot alla andra värmesystem är att alltid ge bästa totalekonomi för husägaren.

All värme och varmvatten ur ventilationsluften

Grundprincipen är mycket enkel - frånluftsvärmepumpen utnyttjar energin i den varma ventilationsluften, och genom att ta mera värme ur den luft som passerar höjer vi effektuttaget ur luften och frånluftsvärmepumpens kapacitet.

Högeffektiv förångare

Excellence-värmepumparna har en specialdesignad högeffektiv förångare med suggasväxlare som gör att förångning sker vid en temperatur nära den utgående luften. Vi får därmed låg temperatur på utgående luft utan extremt låg förångning. Fakta om förångning

Kompressor som varvtalsstyr efter värmebehov

EX-maskinerna har också en varvtalsstyrd kompressor som följer det verkliga värmebehovet. Kompressorn går alltid med bästa möjliga driftsförhållanden vilket ger maximal energieffektiviet. Fakta om varvtalsstyrning

Inomhustemperatur regleras automatiskt

Reglering på inomhustemperatur tar automatiskt tillvara all solinstrålning och värme som produceras av människor, braskaminer, apparater etc. Detta resulterar i att elförbrukningen minskar ytterligare, samtidigt som huset håller den valda temperaturen.
Våra produkter kan styras av innegivare, utegivare eller både och.

Legionellasäkert varmvatten och bästa tänkbara luftkvalitet

Systemet är helt legionellasäkert då tanken extravärms en gång per vecka. Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger bästa tänkbara luftkvalitet inomhus och minsta risk för mögel eller radonproblem.

Snabb och enkel installation

Värmepumparna installeras enkelt i de flesta moderna hus. Om vattenburet värmesystem saknas kan fläktkonvektorer användas i stället . Ventilationssystem med frånluftskanaler krävs alltid. Fakta om installation