Miljöpolicy

• ComfortZone AB är ett miljöföretag.
• Våra produkter bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.
• Våra produkter bidrar till en minskad energianvändning
• Nya produkter skall vara energieffektiva, miljövänliga och i största möjliga utsträckning använda förnyelsebar energi
• Våra transporter skall skötas av miljö-certifierade företag.
• Ingående komponenter i våra värmepumpar skall orsaka minimal miljöpåverkan
• Miljötänk genomsyrar vår verksamhet alltifrån fabriksanställd till VD.
• VD har övergripande ansvar för att vår miljöpolicy efterlevs och utvecklas
• Miljöarbetet fortgår ständigt