Kvalitetspolicy

• Hög kvalitet skall alltid vara kännetecknade för ComfortZones produkter och tjänster och skall härigenom utgöra en avgörande faktor vid val av värmepump.
• Vi skall leverera kundernas krav på produkt- och tjänstekvalitet.
• Produktionen av värmepumpar skall ständigt förbättras. Vår vision är alltid 0 % fel.
• Alla kunder skall bemötas med respekt och värdighet.
• Vi står för våra löften. En nöjd kund är en bra kund.
• Kvalitet är alla ComfortZone-anställdas angelägenhet och ansvar