Test av frånluftsvärmepumpar-2017

År 2012 gjorde energimyndigheten en test av högeffektiva frånluftsvärmepumpar.
Sedan denna gjordes har alla produktmodeller utvecklats. Testen kan därmed sägas vara till intet förpliktigande och egentligen helt meningslös att referera till.
Eftersom ingen liknande test genomförts sedan dess kommer här ett försök att jämföra produkterna genom en pappersstudie.
I denna test undersöks såväl energieffektivitet, som övriga viktiga funktioner/ parametrar.

Sammanfattning:

ComfortZone dominerar testen inom alla testade områden.
• Bästa energibesparing uppnås med ComfortZone EX50 och IVT 860
• Flest extra energibesparande funktioner erhålls med ComfortZone
* I särklass bästa ventilationskapacitet finns hos ComfortZone
• Ljuddata är jämförbara mellan produkterna.
• Onlinefunktion med wifi finns endast hos ComfortZone
• ComfortZone klarar ett större spann av husstorlekar än övriga.
Funktionalitet/prestanda(data från resp produkts manual)

IVT 840 IVT 860 NIBE F730 NIBE F750 CZ EX35 CZ EX50 CZ
EX65
Max/min ventilationsmängd
(l/s) vid 150 Pa
55/
28
94/
28
70/
30
70/
31
45/
22
75/
42
94/
63
(120)*
Lämpliga husstorlekar(m2) 80-157 80-220 85-
200
85-
200
60-
120
120-
180
180-
260
Option ökad ventilationsmängd möjlig - - - - - - Ja, med kraftfläkt
Storlek luftstos(mm) 125 160 125 125 125 125/
160
160
Online funktion via WiFi - - - - Ja Ja Ja
Onlinefunktion via Ethernet/smartphone Ja Ja Ja Ja Ja
Ljudnivå vid maxfrekvens(dB) 48 53 53 53 44 47 53
Fläktstyrning i energisparsyfte Ja Ja - - Ja Ja Ja
Sollcellsstyrning, standardmässig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Smart solcellsoptimeirng för lågintensiv sol - - - - Ja Ja Ja
Schemalagd fläktreduceringsfunktion Ja Ja - - Ja Ja Ja
EU-klassning av värmepump A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
EU-klassning av varmvattenmängd L L L L L L L

*) Maxvärde med option förstärkt fläkt


Energiberäkning av ett hus i Uppsala

Testet har gjorts med beräkningsprogrammet TMF version 6.1
TMF är ett godkänt och i Sverige ofta använt beräkningsprogram för energiberäkningar.


Följande indata har använts

Atemp(Uppvärmd boarea, ej garage) 174 m2
Garage 0 m2
Aom(Totalt omslutande area) 483 m2
A bottenplatta 86,4 m2
Um(medel-u-värde hus) 0,215
Yta som värms med golvvärme 75,2 m2
Spisfläkt, luftflöde 80 l/s
Elektriska handdukstorkar 0
Elgolvvärme 0


Följande produkter jämförs

ComfortZone EX50
IVT 860
NIBE 750

Resultat

ComfortZone EX50 NIBE F750 IVT 860
Energiförbrukn kWh /m2 år 44 45 44
Energiförbrukn/år(kWh) 7653 7822 7653
Tankförluster/år(kWh) 245 332 245
Dim effekt för uppvärmn (kW) 4,60 4,83 4,60
Energimärkning (A-G) C C C