Frånluftsvärme i villan

• Frisk uteluft tas in i huset.
• Luften cirkulerar i huset till rum med frånluftsdon.
• Använd rumsluft ventileras bort genom kanalsystemet.
• Köksfläkten har eget avluftsutsläpp.
• Den varma rumsluften leds till värmepumpen.
• Värmepumpen försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten.
• När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen har då sänkts och värmepumpen har tagit vara på energin i rumsluften.

Klicka vidare till vårt produktsortiment