Frånluftsvärme i fastighet

Varför borra efter värmen när man kan få samma besparing genom att högeffektivt återvinna ventilationsluften?
Samma besparingsnivå, ventilationen på köpet, men bra mycket billigare än bergvärme.

Nu har vi släppt vår högeffektiva frånluftsvärmepump för fastigheter.
Upp till 18 kW återvunnen ventilationsluft i ett skåp. Sätt in skåp efter fastighetens behov.

Läs mer här.


Äger du en eller flera större fastigheter och är intresserad av frånluftsvärme som värmeprincip för dessa? Kontakta då vår försäljningschef Staffan Bertland på telefon 08-758 24 48 eller maila till stbe@comfortzone.se. Välkommen.

Sparade 595 000 kr med ComfortZone
Pilotinstallationen av ComfortZones fastighetspump EXF har nu varit i drift under 20 månader. Utvärdering av detta presenterades 2014-09-26.

Olov Lindgren AB , ett stort välmeriterat fastighetsföretag i Stockholm, har sedan våren 2013 haft en frånluftsvärmepumpanläggning från ComfortZone i drift i sin fastighet Hugin 7 på Vanadisvägen i centrala Stockholm.
Hugin 7 är uppfört i början av 1900-talet, har dryga 2 100 kvm boyta och genomgick 2012 en omfattande renovering. I samband därmed demonterades befintlig fjärrvärmeanläggning och ersattes med FVP-anläggningen från ComfortZone.
Under 20 månaders drift har fastighetens förbrukning minskat med 595 000 kr jämfört med fjärrvärme. Summan baserar sig på en ärlig kalkyl där förbrukningsbehovet jämförts med fjärrvärme. Detta innebär en besparing om 77,5% i kronor räknat.
På årsbasis ligger besparingen på 255 000 kr. Detta innebär en besparing av husvärme om 59,5% i kronor räknat, jämfört med fjärrvärme.
ComfortZone använder sig av ett unikt koncept med frånluftsvärmepumpar som ger väldigt hög besparing.
-Det känns skönt att vi äntligen fått bevisa vår fastighetspumps förträfflighet med hårdfakta säger Staffan Bertland, Försäljningschef på ComfortZone