Vad är en värmepump?

En värmepump är en maskin som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Jämför med ett kylskåp där man tar tillvara på kylan som alstras och släpper ut restprodukten värme på baksidan. En värmepump behåller värmen och släpper ifrån sig restprodukten kyla.


Vilka typer av värmepumpar finns det?