Sidan 2

Frågor och svar forts.

Om värmepumpsdelen håller vad ni lovar d.v.s den täcker i princip hela värmebehovet,varför följer det då med en 6kW eller 9 kW elpatron i paketet? Borde väl räcka med 3 kW i så fall?
Ja, det räcker i många moderna hus men för att slippa många varianter har vi 6 kW som minsta tillskottseffekt, vilket räcker för 9 av 10 hus.

Var kan man placera CE50/CE65?
Normalt placerar man den i ett hörn av tvättstugan, groventré eller f.d. pannrum.

Kan man placera CE5/CE65 utanför huset?
Ja i vilket frostfritt utrymme som helst duger, men rör och frånluftskanal måste isoleras. Vid ökande avstånd ökar dessutom effektförluster och installationskostnader.

Vanlig kommentar: ”Det går inte att tillgodoräkna sig fasomvandlingen eftersom påfrysningen på kondensorn måste tinas. Då går den intjänade energin förlorad igen”
Det sker två fasomvandlingar, från ånga till vatten och från vatten till is. Den senare reverseras under avfrostningen och den energin går förlorad igen. Energivinsten vid omvandling från ånga till vatten består dock och det är den energivinsten som redovisas i våra diagram.

Vanlig kommentar: ”De start/stop som avfrostningen orsakar med 1-2 timmars mellanrum minskar livslängden på kompressorn”
Den kompressor vi använder är scrolltyp och är dimensionerad för att hålla minst två cykler med start/stopp per timme, alltså betydligt tätare än vi utnyttjar. Jämför med en bergvärmepump startar/stoppar den oftare än vår p.g.a. de använder on/off reglering. Andra frånluftsvärmepumpar har längre i driftscykler men har kompressorer med kortare livslängd av rotations- eller kolv-typ istället för vår scrollkompressor.

När blev ComfortZone godkänd för radonsanering? Jag har hört att inga frånluftsvärmepumpar är godkända, varför är då CE 50 det?
Vår frånluftsvärmepump har blivit godkänd i olika län som del i olika förslag av åtgärder för radonsanering av specifika hus med sina radonproblem. Boverket beviljar bidrag till olika typer radonsanering som inkluderar inköp av utrustningar samt arbete. Boverket skriver i sin broschyr ”Åtgärder mot Radon” att mekanisk till- och från-luft är lämpliga åtgärder. Ökad luftomsättning ger minskad radonhalt i hus.

Boverket godkänner inte någon enskild utrustning utan man godkänner förslagen i sitt sammanhang. Detta är orsaken till att ingen utrustning som är godkänd står på Boverkets hemsida trots att många frånluftsystem redan är godkända för radonsanering. OBS! Frånluftsvärmepumpen kan dessutom användas för sanering av markradon. Vi har beskrivit bidragsmöjligheten på vår hemsida p.g.a. en del av våra kunder har ansökt om bidrag och fått det beviljat.